Regler for tidsbegrænsning

Hvis du som udlejer ønsker at tidsbegrænse en lejekontakt, skal du være opmærksom på, at der skal være en saglig begrundelse anført i lejekontaktens §11, fx.

  • Hvis du som udlejer skal udstationeres
  • Hvis der er sygdom blandt udlejers nærmeste - eller udlejer selv er syg
  • Udlejer selv ønsker at bebo lejemålet inden for en tidsperiode*
  • Hvis der en plan for en gennemgribende renovering af lejemålet efter udløb af den tidsbegrænsede periode
  • Salg

Lejekontrakten er uopsigelig fra begge parters side i lejeperioden, med mindre andet er aftalt.

*VIGTIGT - Hvis du som udlejer selv ønsker at benytte lejemålet/flytte tilbage, kan der ikke aftales en kortere opsigelse end 1 år.

Forslag til ordlyd i lejekontraktens §11:

”Lejemålet er tidsbegrænset og starter den xx og ophører uden yderligere varsel eller opsigelse den xx. Aftalen om tidsbegrænsning er begrundet i udlejers forhold, idet xxx (her skal ”begrundelsen” indsættes)”.


Der er ingen produkter at vise i denne kategori.